1.
Baltrimienė M. SUBJEKTINIŲ TEISIŲ PRIGIMTIES PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖSE TEISINIO POZITYVIZMO TEORIJOSE. PRB [Prieiga per internetą]. 2017 m.spalio27 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];92(92):50-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/10899