1.
Milerius N. Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas. PRB [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio25 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];94:9-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/11975