1.
Dolgopolovas V, Dagienė V, Jasutė E, Jevsikova T. Informatinio mąstymo ugdymo konstrukcionistinėje aplinkoje projektavimo moksliniai tyrimai: pragmatistinė perspektyva. PRB [Prieiga per internetą]. 2019 m.balandžio26 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];950:144-59. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/12744