1.
Tuleikytė J. POLITINĖS FILOSOFIJOS IR POLITIKOS MOKSLO SANTYKIO TYRIMAS. PRB [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];810:196-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1277