1.
Kabelka G. LIETUVOS FILOSOFIJOS RAIDA 1960–2010: APIMTIS, INSTITUCIJOS, LEIDINIAI. PRB [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];810:109-23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1287