1.
Bartkienė A. BIOETIKOS METODOLOGINIO PAGRINDO PAIEŠKA (II): VIENAPRINCIPINĖ PRIEIGA. PRB [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];810:58-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1291