1.
Plėšnys A. POZITYVŲ PROTĄ PAVARČIUS: PASTABOS PARAŠTĖSE. PRB [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės25 d.];790:185-92. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1316