1.
Briedis M. E. HUSSERLIO FENOMENOLOGINIS PROJEKTAS IRPSICHOTERAPIJOS PROBLEMOS. PRB [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio19 d.];790:129-40. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1321