1.
Stoškus M. POLITIKOS MOKSLO ATSIRADIMO FILOSOFINĖS PRIELAIDOS. PRB [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];790:115-28. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1322