1.
Bikauskaitė R. RŪPESTIS IR PILIETIŠKUMAS. PRB [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];790:15-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1330