1.
Gutauskas M. KĄ REIŠKIA HUSSERLIO FENOMENOLOGIJOS AKTUALIZACIJA ŠIUOLAIKINIAME FILOSOFIJOS KONTEKSTE?. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės11 d.];780:189-94. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1340