1.
Kirtiklis K. KOMUNIKACIJOS FILOSOFIJOS GENEZĖ. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės12 d.];780:153-64. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1344