1.
Ruzas M, Šaulauskas MP. POZITYVIOJI IR NEGATYVIOJI TIKROVĖS TEMATIZACIJA. ŠLIOGERIS IR BAUDRILLARD’AS. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės12 d.];780:74-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1350