1.
Šerpytytė R. HERMENEUTIKA IR NIHILIZMAS ARBA – APIE FILOSOFIJOS „LIETUVIŠKĄJĄ“ TAPATYBĘ. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo21 d.];780:52-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1352