1.
Dagys J, Nekrašas E. ANALITINĖ KALBOS IR MOKSLO FILOSOFIJA LIETUVOJE. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];780:43-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1353