1.
Šaulauskas MP. FILOSOFIJOS ORIGINALUMAS IR ORIGINALUMAS FILOSOFIJOJE: LIETUVA IR PASAULIS. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];780:22-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1355