1.
Cazzanelli S. Natorpo kritika Husserliui ir jos reikšmė hermeneutiniam Heideggerio fenomenologijos pokyčiui. PRB [Prieiga per internetą]. 2020 m.spalio23 d. [žiūrėta 2022 m.sausio21 d.];980:8-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/16071