1.
Šerpytytė R. PAKARTOJIMAS IR NIHILIZMAS. PRB [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo17 d.];840:46-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1779