1.
Kabelka G. BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA II. PRB [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];840:21-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1781