1.
Kabelka G. BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA I. PRB [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];840:7-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1782