1.
Plečkaitis R. PASKUTINĖ I. KANTO PASKELBTA KNYGA. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio29 d.];770:174-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1891