1.
Dagys J. PATNEMIŠKASIS ANTISKEPTIKAS, VERSIJA 3.00: NAUJI PAVIDALAI – SENI REZULTATAI. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];770:39-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1903