1.
Šerpytytė R. NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA. PRB [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];770:7-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1906