1.
Dagys J. NESATYS, PRIEŽASTINGUMAS IR BŪTINI RYŠIAI. PRB [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];760:241-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1928