1.
Žukauskaitė A. SOCIALINIŲ INSTITUCIJŲ KRITIKA GILL ES’IO DELEUZE’O IR FELIXO GUATTARI FILOSOFIJOJE. PRB [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio17 d.];760:39-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1944