1.
Sabolius K. SARTRE’O BURTŲ LAZDELĖ. NIHILISTINĖ VAIZDUOTĖS LAISVĖ IR FENOMENOLOGIJA. PRB [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės22 d.];750:66-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1975