1.
Šerpytytė R. PRASMĖS „PRARADIMAS“ IR NIHILIZMO „LOGIKA“. PRB [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo17 d.];750:58-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1976