1.
Junutytė L. MOKSLO VAIZDINIAI DABARTIES FILOSOFIJOJE. PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];740:195-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1982