1.
Šliogeris A. TRAGIŠKASIS HEROJUS IR LIETUVIŠKOJI JO ATMAINA (NEOLITINĖ A. MACEINOS APOLOGIJA SU PALEOLITINE TRAGIŠKOJO GESTO PROLOGIJA). PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio16 d.];740:48-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1997