1.
Mažeikis G. E. GENDROLIO BENDRUOMENINĖS ŽMOGAUS RAIDOS TEORIJA. PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];740:27-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/1998