1.
Nekrašas E. FILOSOFIJA IR POLITIKA ATGIMIMO EPOCHOJE. PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio12 d.];740:9-15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2000