1.
Barevičiūtė JK. FILOSOFINĖ POETIKA: NUO ANTIKOS IKI ŠIŲ DIENŲ. PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės6 d.];730:210-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2004