1.
Norkus Z. SUBSTANCINIAI IR PROCEDŪRINIAI PRAKTINIO RACIONALUMO ASPEKTAI. PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];730:90-103. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2015