1.
Kačerauskas T. KŪNAS GYVENAMAJAME PASAULYJE. PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo23 d.];730:72-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2017