1.
Šerpytytė R. NIHILIZMAS LIETUVOJE, ARBA KAS BENDRA TARP A. ŠLIOGERIO IR E. SEVERINO. PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio7 d.];730:42-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2020