1.
Mažeikis G. L. KARSAVINO ISTORIOSOFINIS MESIANIZMAS IR EURAZIJOS IDĖJA. PRB [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio4 d.];730:25-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2021