1.
Barevičiūtė JK. STRAIPSNIS ATŠAUKTAS. Poistorė vietoj postmodernybės: J. Baudrillard’as. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio12 d.];720:224-233r. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2027