1.
Vidauskytė L. Moderni ir postmoderni tikrovės sampratos: Kanto ir Borgeso požiūriai į Emanuelį Swedenborgą. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];720:214-23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2028