1.
Gutauskas M. Skirtumo tarp Sokrato ir sofisto kvestionavimas: filosofinis dialogas dalykiškumo ir galios aspektais. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];720:201-13. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2029