1.
Baranova J. Karlo Otto Apelio neokantizmas: kaip galima šiuolaikinė normatyvioji etika?. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];720:145-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2034