1.
Radavičienė N. Kultūros hermeneutikos profiliai. PRB [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];:146-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/21240