1.
Sabolius K. Anapus funkcijos: vaizduotė kaip semideterminacija. PRB [Prieiga per internetą]. 2021 m.balandžio21 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];990:63–79. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/23907