1.
Barevičiūtė JK. EPISTEMOLOGIJOS IR POLITINĖS FILOSOFIJOS PROBLEMOS AKADEMINIAME DISKURSE. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio17 d.];710:171-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2526