1.
Kalenda Česlovas. HOMEOSTAZĖ KAIP EKOSISTEMOS DĖSNIS IR MORALINIS ŽMOGAUS APSISPRENDIMAS. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];710:134-40. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2531