1.
Pučiliauskaitė S. LAIŠKAI HOULDENUI: FILOSOFINĖ JAUNYSTĖS SĄVOKOS INTERPRETACIJA. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];710:123-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2532