1.
Barevičiūtė JK. ÉLAN VITAL IR SIMULIACIJOS FENOMENO SANTYKIS: H. BERGSONAS, J. BAUDRILLARD’AS. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio17 d.];710:91-102. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2536