1.
Vihalemm R. WHITEHEADO METAFIZINĖ ONTOLOGIJA IR I. PRIGOGINE’O MOKSLINĖ ONTOLOGIJA TEORINĖS MOKSLO KONCEPCIJOS POŽIŪRIU. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio25 d.];710:78-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2537