1.
Duoblienė L. VAIKO PIEŠIMAS J. DEWEY IR M. MERLEAU-PONTY FILOSOFIJOJE: RAIŠKOS PAMOKOS SUAUGUSIAJAM. PRB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];710:68-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/2538