1.
Dagys J, Giedra H, Pabijutaitė Živilė. Išvedimai tarp Buridano modalinių teiginių. PRB [Prieiga per internetą]. 2022 m.balandžio26 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio8 d.];101:31-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/27402