1.
Žukauskaitė A. Klaidinantis Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari knygos Kas yra filosofija? vertimas. PRB [Prieiga per internetą]. 2022 m.balandžio26 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];101:137-41. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/27408